Каталина Бета

Објавен MacOS Catalina 2 beta 10.15.2

Сега е достапна бета-верзијата 2 на macOS 10.15.2, која се фокусира на решавање грешки кои не се малку во Каталина

Sidecar на macOS Каталина

Sidecar компатибилни модели на Mac

Ако не знаете дали вашиот Mac е компатибилен со функцијата Sidecar, подолу ќе ви ги покажеме сите модели компатибилни со оваа нова функција.