Лигата на легенди

Бета на „Лигата на легендите“ за Mac

Сега е достапна бета-лигата на Лигата на легендите, адаптирана за OS X. Играта со повеќе играчи што не одвива и ни овозможува да се бориме со други играчи.