Амазоны

Кибер Даваа гарагт эдгээр Amazon үйлчилгээг үнэгүй туршиж үзээрэй

Энэ бол эцэст нь Кибер Даваа гараг буюу сая сая хүмүүсийн Христийн Мэндэлсний Баярын худалдаагаа эрт хийх гэж хамгийн их хүсэн хүлээдэг өдөр юм. Тиймээ зүгээр…