Игнасио Сала

2000-аад оны дунд үеэс л би одоо хүртэл хадгалагдаж байсан цагаан MacBook-оор Mac экосистемд хөл тавьж эхэлсэн. Би одоогоор 2018 оноос эхлэн Mac Mini ашиглаж байна. Би энэ үйлдлийн системд арав гаруй жил ажилласан туршлагатай бөгөөд сурч мэдсэнийхээ ачаар олж авсан мэдлэгээ бусадтай хуваалцах дуртай.