Хосе Альфоцеа

Үргэлж сурах хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг тул би шинэ технологи, боловсролын салбар, боловсролын салбартай холбоотой бүх зүйлийг хайрладаг. Би Mac-т дуртай, үүнээс үргэлж суралцаж, бусад хүмүүст энэ агуу үйлдлийн системийг ашиглах боломжийг олгохын тулд байнга харилцдаг.

Хосе Альфоцеа 295 оны 2016-р сараас хойш XNUMX нийтлэл бичжээ