сурталчилгаа
Агаарын хаяг

AirTags шинэчлэлт. Таных хамгийн сүүлийн үеийн эсэхийг хэрхэн яаж харахыг бид танд харуулав

Cupertino компани хэдэн цагийн өмнө програм хангамжийн шинэчлэлтийг эхлүүлж, хувийн нууцлалыг сайжруулах ажлыг хэрэгжүүлсэн.

Ангиллын онцлох үйл явдал