mac_mini

Bloomberg мэдээлэхдээ бид энэ жил мэргэжлүүдэд зориулагдсан Mac mini хувилбарыг үзэх болно

Хэрэв Mac төхөөрөмжийн шинэчлэлийн талаархи цуурхал биелвэл хэдэн сарын дараа Mac-ийн хүрээ бүрэн шинэчлэгдсэн бөгөөд энэ жил үнийн хувьд мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн мэргэжлийн хувьд Mac mini загварыг үзэх болно гэж Блүүмбергт мэдээлээгүй байна. Аянгын 3-ыг харуулах болно