OS X El Capitan нэмэлт шинэчлэлт

Apple компани 32 битийн програмтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхээр ирсэн OS X El Capitan-ийн нэмэлт шинэчлэлтийг нийтлэв