Kamra Injazju

Kien biss f'nofs is-snin 2000 li bdejt nidħol fl-ekosistema Mac b'MacBook abjad li għad għandi. Bħalissa nuża Mac Mini mill-2018. Għandi aktar minn għaxar snin esperjenza b’din is-sistema operattiva, u nħobb naqsam l-għarfien li ksibt grazzi għall-istudji tiegħi u b’mod awtodidatt.