करीम Hmeidan

नमस्कार! मलाई अझै पनी याद छ, जब मैले मेरो पहिलो म्याक पाएँ, पुरानो म्याकबुक प्रो जुन त्यस समयमा मेरो पीसी भन्दा जेठो भए पनि यसले एक हजार पालो दिन्छ। त्यस दिनदेखि त्यहाँ पछाडि फर्किएन ... यो सत्य हो कि म पीसीहरूसँग कामका कारणका लागि जारी राख्छु तर मँ "विच्छेदन" गर्न र मेरो व्यक्तिगत परियोजनाहरूमा काम गर्न म्याक प्रयोग गर्न चाहन्छु।

करीम Hmeidan नोभेम्बर २०१ since देखि 54 2013 लेख लेखिएको छ