पेड्रो रोडस

टेक्नोलोजी प्रेमी, विशेष गरी एप्पल उत्पादनहरू। म म्याकबुकको साथ अध्ययन गर्दै थिएँ, र हाल म्याक एक अपरेटि। प्रणाली हो जुन मसँग दैनिक रूपमा मेरो प्रशिक्षण र फुर्सदको समयमा आउँछ।

पेद्रो रोडस मार्च २०१ since देखि १ 1962 .२ लेख लेखेका छन्