روبین ګیلارډو

لیکل او ټیکنالوژي زما دوه جذابیتونه دي. او د 2005 راهیسې زه بخت لرم چې دوی په سکتور کې په تخصصي میډیا کې همکارۍ سره ترکیب کړم ، البته چې د یو کتاب څخه کار اخلم. له ټولو غوره؟ زه د لومړۍ ورځې په څیر خوند اخلم لکه د کوم برنامو په اړه چې دوی د دې عملیاتي سیسټم لپاره خپروي په اړه خبرې کوي.

روبین ګیلارډو د سپټمبر 227 راهیسې 2017 مقالې لیکلي دي