د دویم لمانځلو مدافع وکیل ویاړ

د دویم لمانځغونډې تورن هم د فشینګ بریښنالیکونو ته چې زه یې د 300 تنو عکسونو رسولو لپاره لیږم ګناه منلې یم ، چې ډیری یې مشهور شخصیات دي