ජේවියර් ලැබ්‍රඩෝ

අපගේ පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස නවෝත්පාදන හා තාක්‍ෂණය පිළිබඳව ඔට්ටු අල්ලන අයගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉංජිනේරු ඇපල් ලෝකය ගැන සහ විශේෂයෙන් මැක් ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. සෑම මොහොතකම අත් නොහැර ඉගෙනීමට ඇබ්බැහි වීම. එබැවින් මා ලියන සෑම දෙයක්ම ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ජේවියර් ලැබ්‍රඩෝ 354 මැයි මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත