පේද්‍රෝ රොඩාස්

තාක්ෂණ පෙම්වතා, විශේෂයෙන් ඇපල් නිෂ්පාදන. මම මැක්බුක් සමඟ ඉගෙනුම ලැබූ අතර, වර්තමානයේ මැක් යනු මගේ පුහුණුවීම් සහ විවේක කාලය යන දෙකෙහිම දිනපතාම මා සමඟ එන මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

පේද්‍රෝ රොදාස් 1962 මාර්තු සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත