මිගෙල් ඒන්ජල් ජුන්කොස්

මගේ ආරම්භයේ සිටම මයික්‍රොකොම්පියුටර් කාර්මික ශිල්පියෙකු වන මම පොදුවේ තාක්‍ෂණය සහ ඇපල් සහ එහි නිෂ්පාදන කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වන අතර එයින් මා මැක් කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වයි.මම ලැප්ටොප් පරිගණකය සමඟ වැඩ සහ විවේක අවස්ථා දෙකම භුක්ති විඳින්නෙමි.

මිගෙල් ඇන්ජල් ජුන්කොස් 1143 මාර්තු සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත