නව පොඩ්කාස්ට්

Podcast 13×17: බොහෝ කටකතා සහ කුඩා ප්‍රවෘත්ති

ගිය සතියේ අපිට ඔයාලා හැමෝම එක්ක ඉන්න බැරි වුණා වගේම මේ සතියේ ඒ අවස්ථාව මඟහැර ගන්නත් බැරි වුණා. නඩුව වන්නේ…

publicidad
AirTag විශේෂ සංස්කරණය

Apple විසින් 2022 ජනවාරි මාසයේදී ජපානයේ විශේෂ සංස්කරණය AirTag දියත් කිරීමට නියමිතය

විශේෂ සිදුවීම් නිසා Apple ඉඳහිට එහි සමහර උපාංගවල විශේෂ සංස්කරණ නිකුත් කරයි. නඩුව…

ලාංඡන බිතුපත mac

Mac සඳහා හොඳම නොමිලේ බිතුපත් පනහ

ඔබ නව උපාංගයක් මිල දී ගැනීමේදී සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන පළමු දෙය නම්, එය එක් එක් අයගේ රුචිකත්වයට රිසිකරණය කිරීමයි.

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්