Salla Ignatius

Vetëm në mesin e viteve 2000 fillova të futem në ekosistemin Mac me një MacBook të bardhë që ende e kam. Unë aktualisht përdor një Mac Mini nga viti 2018. Unë kam më shumë se dhjetë vjet përvojë me këtë sistem operativ dhe më pëlqen të ndaj njohuritë që kam marrë falë studimeve dhe në një mënyrë autodidakt.