Leuweung sustainable Apple mimiti lunas

Leuweung sustainable Apple mimiti lunas

Aliansi Apple sareng Dana Konservasi pikeun nyiptakeun leuweung lestari parantos ngahasilkeun hasil anu positip dina tingkat ékonomi, padamelan sareng lingkungan