నాచో

యాక్చువాలిడాడ్ ఐఫోన్, యాక్చువాలిడాడ్ ఐప్యాడ్ మరియు సోయా డి మాక్ రచయిత. సాధారణంగా టెక్నాలజీ పట్ల మక్కువ మరియు ముఖ్యంగా ఆపిల్. నేను MTB ని ప్రేమిస్తున్నాను మరియు నా బైక్‌ను అసాధ్యమైన ప్రదేశాలకు నడుపుతున్నాను.

నాచో జనవరి 110 నుండి 2011 వ్యాసాలు రాశారు