మాన్యువల్ అలోన్సో

సాధారణంగా టెక్నాలజీ అభిమాని మరియు ముఖ్యంగా ఆపిల్ విశ్వం. మాక్‌బుక్ ప్రోస్ ఆపిల్‌లోని ఉత్తమ పరికరాలు అని నా అభిప్రాయం. మాకోస్ వాడకం సౌలభ్యం మీకు వెర్రితనం లేకుండా కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. అన్ని కంప్యూటర్లలో టచ్ బార్ తప్పనిసరి.

మాన్యువల్ అలోన్సో 1569 సెప్టెంబర్ నుండి 2019 వ్యాసాలు రాశారు