เปโดรโรดาส

ผู้รักเทคโนโลยีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Apple ฉันเรียนกับ macbook และปัจจุบัน Mac เป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่คู่กับฉันในชีวิตประจำวันทั้งในเวลาฝึกซ้อมและยามว่าง

Pedro Rodas เขียนบทความในปี 1962 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2013