Applelised

Applelizados เป็นเว็บไซต์ที่อุทิศให้กับโลกของ Apple ปัจจุบันได้รวมเข้ากับ soydemac.com เพื่อทำให้ชุมชนของคนรัก Apple มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการใช้งานมากขึ้น

Applelizados ได้เขียนบทความ 1019 บทความตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016