การโฆษณา
Apple Store เบอร์ลิน

Apple store แห่งที่สองในเบอร์ลินเปิดขึ้นพร้อมพื้นที่รวบรวมโดยเฉพาะ

ขณะนี้ร้าน Apple Store แห่งใหม่ในเบอร์ลิน ซึ่งเป็นร้านที่สองในเมือง เปิดให้บริการแล้วและยัง ...