การโฆษณา
AIRTAG

หากคุณไปเที่ยวพักผ่อนโดยเครื่องบิน ให้พก AirTag ติดกระเป๋าไว้เผื่อไว้

ฉันคิดว่า AirTag เป็นอุปกรณ์ Apple เครื่องเดียวที่คุณซื้อโดยหวังว่าคุณจะไม่มี...