การโฆษณา
สิริ

การปรับปรุงผู้ช่วย Siri นั้นต่อเนื่องและบางครั้งซ่อนไว้: "การศึกษาคำพูดของ Siri"

ความต้องการอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้ Apple มักทำกับผู้ช่วยเสียงของ Siri คือการปรับปรุง ...

แผนที่

Apple Maps จะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับกล้องจับความเร็วอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด

เวอร์ชันเบต้าของระบบปฏิบัติการ Apple ที่แตกต่างกันใช้เพื่อทำให้ทุกอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นปลอดภัยและเพื่อ ...