Ignatius Room

Hanggang sa kalagitnaan ng 2000s nagsimula akong tumuntong sa ecosystem ng Mac na may isang puting MacBook na mayroon pa rin ako. Kasalukuyan akong gumagamit ng isang Mac Mini mula sa 2018. Mayroon akong higit sa sampung taong karanasan sa operating system na ito, at nais kong ibahagi ang kaalamang nakuha ko salamat sa aking pag-aaral at sa isang itinuro sa sarili na paraan.