Javier Labrador

Ang Electronic Engineer ay masigasig sa mundo ng Apple at partikular sa Mac, ng mga tumaya sa pagbabago at teknolohiya bilang isang paraan upang mapabuti ang ating kapaligiran. Nalulong sa hindi sumusuko at natututo sa bawat sandali. Kaya't inaasahan kong ang lahat ng sinusulat ko ay kapaki-pakinabang sa iyo.

Si Javier Labrador ay sumulat ng 354 na mga artikulo mula noong Mayo 2016