Jordi Gimenez

Coordinator sa Soy de Mac mula pa noong 2013 at tinatangkilik ang mga produktong Apple sa lahat ng kanilang kalakasan at kahinaan. Mula noong 2012, nang dumating ang unang iMac sa aking buhay, hindi pa ako gaanong nasiyahan sa mga computer. Noong bata pa ako ginamit ko ang Amstrads at kahit isang Comodore Amiga upang maglaro at mag-tinker, kaya't ang karanasan sa mga computer at electronics ay isang bagay na nasa dugo ko. Ang karanasan na nakuha sa mga computer na ito sa paglipas ng mga taon ay nangangahulugan na ngayon ay maibabahagi ko ang aking karunungan sa iba pang mga gumagamit, at pinapanatili din nito akong patuloy na matuto. Mahahanap mo ako sa Twitter bilang @jordi_sdmac