Peter Rhodes

Mahilig sa teknolohiya, lalo na ang mga produkto ng Apple. Nag-aaral ako sa isang macbook, at kasalukuyang Mac ay isang operating system na kasama ko sa araw-araw, kapwa sa aking pagsasanay at oras ng paglilibang.

Si Pedro Rodas ay sumulat ng 1962 na mga artikulo mula noong Marso 2013