Nacho

Manunulat ng Actualidad iPhone, Actualidad iPad at Soy de Mac. Mahilig sa teknolohiya sa pangkalahatan at partikular sa Apple. Gustung-gusto ko ang MTB at sumakay sa aking bisikleta sa mga imposibleng lugar.

Sumulat si Nacho ng 110 na mga artikulo mula noong Enero 2011