Andy Acosta

Tôi yêu thích khoa học và công nghệ tham gia vào việc tạo ra những sản phẩm hữu ích. Điều duy nhất tốt hơn là nhìn thấy thiết bị tốt đang chạy là xem nó được hình thành và tạo ra như thế nào. Biết rằng bất kỳ quảng cáo nào bạn thực hiện với Apple đều hoàn toàn miễn phí.