Phòng Ignatius

Cho đến giữa những năm 2000, tôi mới bắt đầu bước vào hệ sinh thái Mac với một chiếc MacBook màu trắng mà tôi vẫn còn giữ. Tôi hiện đang sử dụng Mac Mini từ năm 2018. Tôi có hơn mười năm kinh nghiệm với hệ điều hành này và tôi muốn chia sẻ những kiến ​​thức mà tôi có được nhờ quá trình nghiên cứu của mình và theo cách tự học.