Javier Porcar

Phát cuồng về công nghệ, thể thao và nhiếp ảnh. Giống như nhiều người khác, Apple đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Và tôi mang theo chiếc mac của mình ở bất cứ đâu. Tôi thích được cập nhật mọi thứ và tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn tận hưởng hệ điều hành này nhiều như tôi.

Javier Porcar đã viết 1178 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX