Karim Hmeidan

Chào bạn! Tôi vẫn nhớ khi tôi có chiếc máy Mac đầu tiên, một chiếc MacBook Pro cũ mặc dù cũ hơn chiếc PC của tôi vào thời điểm đó đã cho nó cả nghìn lượt. Kể từ ngày đó, tôi không thể quay trở lại ... Đúng là tôi tiếp tục với PC vì lý do công việc nhưng tôi thích sử dụng máy Mac để "ngắt kết nối" và bắt tay vào các dự án cá nhân của mình.