Manuel Alonso

Fan của công nghệ nói chung và vũ trụ Apple nói riêng. Tôi nghĩ rằng MacBook Pro là thiết bị tốt nhất mang quả táo. Tính dễ sử dụng của macOS mang lại cho bạn khả năng thử những điều mới mà không phải điên đầu. Bạn cũng có thể đọc tôi trên iPhone ngay hôm nay.