Manuel Alonso

Fan công nghệ nói chung và vũ trụ Apple nói riêng. Tôi nghĩ MacBook Pro là thiết bị tốt nhất của Apple. Tính dễ sử dụng của macOS mang lại cho bạn khả năng thử những điều mới mà không phải điên đầu. Touch Bar phải là bắt buộc trên tất cả các máy tính.

Manuel Alonso đã viết 1568 bài báo kể từ tháng 2019 năm XNUMX