Carlos Sanchez

Tôi chỉ đơn giản là đam mê các sản phẩm của Apple, giống như hàng triệu người khác. Máy Mac là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi và tôi cố gắng mang nó đến với bạn.

Carlos Sánchez đã viết 476 bài báo kể từ tháng 2009 năm XNUMX