Javier Labrador

Kỹ sư điện tử đam mê thế giới Apple và đặc biệt về máy Mac, của những người đặt cược vào sự đổi mới và công nghệ như một cách để cải thiện môi trường của chúng ta. Nghiện không bao giờ bỏ cuộc và học hỏi từng giây từng phút. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tất cả những gì tôi viết là hữu ích cho bạn.

Javier Labrador đã viết 354 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX