Jesus Arjona Montalvo

Nhà phát triển hệ thống iOS và CNTT, hiện đang tập trung vào việc học hỏi và ghi chép tài liệu cho bản thân mỗi ngày về hệ điều hành Apple. Tôi nghiên cứu mọi thứ liên quan đến Mac và tôi chia sẻ nó trong tin tức sẽ giúp bạn cập nhật.

Jesús Arjona Montalvo đã viết 443 bài báo kể từ tháng 2014 năm XNUMX