Jordi Gimenez

Điều phối viên tại Soy de Mac từ năm 2013 và tận hưởng các sản phẩm của Apple với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Kể từ năm 2012 khi chiếc iMac đầu tiên đi vào đời tôi, tôi chưa bao giờ thích máy tính nhiều như vậy trước đây. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã sử dụng Amstrad và thậm chí là Comodore Amiga để chơi và mày mò, vì vậy trải nghiệm với máy tính và thiết bị điện tử là thứ đã có trong máu của tôi. Kinh nghiệm thu được với những chiếc máy tính này qua nhiều năm có nghĩa là ngày nay tôi có thể chia sẻ sự hiểu biết của mình với những người dùng khác và nó cũng giúp tôi không ngừng học hỏi. Bạn sẽ tìm thấy tôi trên Twitter với tên @jordi_sdmac

Jordi Giménez đã viết 5991 bài báo kể từ tháng 2013 năm XNUMX