Jordi Giménez

Điều phối viên ở Soy de Mac kể từ năm 2013 và tận hưởng các sản phẩm của Apple với tất cả ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Kể từ năm 2012 khi chiếc iMac đầu tiên bước vào đời tôi, tôi chưa bao giờ thích thú với máy tính đến thế. Khi tôi còn trẻ, tôi đã sử dụng Amstrads và thậm chí cả Comodore Amiga để chơi và mày mò, vì vậy kinh nghiệm với máy tính và thiết bị điện tử là thứ đã ăn sâu vào máu tôi. Kinh nghiệm thu được với những chiếc máy tính này trong những năm này có nghĩa là ngày nay tôi có thể chia sẻ kiến ​​thức của mình với những người dùng khác và nó cũng giúp tôi không ngừng học hỏi. Bạn sẽ tìm thấy tôi trên Twitter với tên @jordi_sdmac