louis padilla

Cử nhân Y khoa và Bác sĩ Nhi khoa theo chức danh. Đam mê công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm của Apple, tôi có hân hạnh được làm biên tập viên của "Tin tức iPhone" và "Tôi đến từ Mac". Hấp dẫn trên bộ truyện trong phiên bản gốc. Podcaster với iPhone Actualidad và miPodcast.

Luis Padilla đã viết 66 bài báo kể từ tháng 2013 năm XNUMX