Peter Rhodes

Người yêu thích công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm của Apple. Tôi đang học trên macbook và hiện tại Mac là hệ điều hành luôn đồng hành cùng tôi hàng ngày, cả trong thời gian luyện tập và giải trí.

Pedro Rodas đã viết 1962 bài báo kể từ tháng 2013 năm XNUMX