Ruben gallardo

Viết và công nghệ là hai trong số những niềm đam mê của tôi. Và kể từ năm 2005, tôi có may mắn được kết hợp họ cộng tác trong các phương tiện truyền thông chuyên biệt trong lĩnh vực này, tất nhiên là sử dụng Macbook. Tốt nhất trong tất cả? Tôi tiếp tục thích thú như ngày đầu tiên nói về bất kỳ chương trình nào mà họ phát hành cho hệ điều hành này.

Ruben Gallardo đã viết 227 bài báo kể từ tháng 2017 năm XNUMX