Cách xem tệp GIF trên Mac

Chúng tôi chỉ cho bạn hai phương pháp để xem tệp GIF trên máy Mac của chúng tôi mà không cần sử dụng Bản xem trước, điều này không cho phép

Cách ngừng nhận bản beta macOS

Ngừng nhận bản betas hàng tuần mà Apple phát hành gần như hàng tuần là một quá trình rất đơn giản và không đòi hỏi nhiều kiến ​​thức.