iTranslate ra mắt trên Mac

Ứng dụng dịch iOS phổ biến iTranslate xuất hiện trên máy Mac để giúp bạn dịch bất cứ điều gì bạn nghĩ đến.

Coda 2.5 sẽ không có trên Mac App Store

Coda, một trong những trình chỉnh sửa web tất cả trong một tốt nhất cho Mac, sẽ rời khỏi App Store trong phiên bản 2.5 tiếp theo do các hạn chế về hộp cát.