League of Legends

Liên minh huyền thoại bản beta hạ cánh cho Mac

Hiện đã có bản thử nghiệm Liên minh Huyền thoại được điều chỉnh cho OS X. Trò chơi nhiều người chơi đang lan rộng và cho phép chúng tôi chiến đấu với những người chơi khác.