trả của Apple

Giao dịch với Apple Pay tăng 500%

Apple báo cáo kết quả tài chính cho quý tài chính đầu tiên của năm 2017 tiết lộ rằng Apple Pay đã tăng 500% người dùng gấp ba lần

Thêm vị trí vào ảnh trong Ảnh cho Mac

Hướng dẫn xác định vị trí ảnh mà không cần vị trí với sự trợ giúp của album thông minh. Sau khi được thêm vào album mới, sẽ dễ dàng đặt vị trí