Đây là Apple Pencil đã phản bội Jobs

Apple Pencil là chiếc bút cảm ứng đã phá vỡ một trong những điểm cốt yếu trong triết lý của Steve Jobs. Chúng tôi cho bạn biết tại sao và các đặc điểm chính của nó

Bảo vệ màn hình trên Mac như Apple Watch

Nếu bạn muốn thưởng thức một trình bảo vệ màn hình đơn giản nhưng đẹp mắt trên máy Mac của mình, bạn sẽ thích cái bảo vệ màn hình này thu thập một trong những hình cầu của Apple Watch.