Apple podcast

Podcast 12 × 16: iOS 14.4 và iPhone 13

Chúng tôi chia sẻ với tất cả các bạn một tập mới của Apple Podcast. Trong trường hợp này nói về tin tức của iOS 14.4, iPhone 13 và hơn thế nữa

Thực tế mở rộng

Mark Gurman nói về kính AR và VR

Nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman nói về khả năng thoát khỏi kính thực tế ảo và tăng cường trong vài năm tới của Apple.