ניו מעלדן פון עפּל וואַך סעריעס 2

מיט עטלעכע שעה צוריק האָב איך דיר געוויזן אין מיין פריערדיקן אַרטיקל די דריי נייע אַדס וואָס עפּל האָט אַרייַנגעשיקט אויף זיין בלאַט ...